Op de J.C. van der Walschool werken we met de methode Vreedzame School. In het kader hiervan brengen we regelmatig nieuwsbrieven uit, om u te informeren over de manier waarop we op onze school vreedzaam met elkaar omgaan. Zo hebben we ‘oor voor elkaar’ en lossen we samen conflicten op. We geven ook tips voor thuis, zodat u betrokken blijft bij het onderwijs van uw kind.