Op onze school vinden we goed contact met ouders heel erg belangrijk. We besteden hier jaarlijks veel tijd en aandacht aan!

Met enige regelmaat zult u van de directeur Mette de Koning, nieuwsbrieven per e-mail ontvangen. Daarnaast zult u van de leerkracht van uw kind groepsberichten ontvangen. Dit gebeurt via ‘Parro’ en per e-mail. Parro is onze communicatie app, die u kunt downloaden. Hiermee kunnen we binnen de eigen klassenomgeving foto’s en berichten delen met ouders van de desbetreffende klas.

Los van alle schriftelijke informatie, vinden we het belangrijk in gesprek te zijn met elkaar! Zo hebben we jaarlijks meerdere momenten die hiervoor georganiseerd worden. Hieronder lichten we dat nader toe.

Startgesprekken
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 worden in september uitgenodigd voor het startgesprek. Dit gesprek duurt 10 minuten en is bedoeld om wederzijds de verwachtingen voor het komende jaar uit te spreken en elkaar beter te leren kennen. Vanaf groep 5 komen ook de kinderen mee naar dit gesprek.

Zorggesprekken
Indien de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling, worden de ouders in november uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Mogelijk sluit de intern begeleider hierbij aan.

De 10-minuten gesprekken in februari
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 worden na het meegeven van het eerste rapport uitgenodigd voor het 10-minuten gesprek. Het gesprek richt zich op de voortgang van het kind. De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden uitgenodigd voor het definitieve adviesgesprek en om de aanmelding bij het voortgezet onderwijs in gang te zetten.

Eindgesprekken in juni
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 worden uitgenodigd voor een gesprek om de voortgang van hun kind te bespreken. Gezamenlijk evalueren we het afgelopen jaar. Vanaf groep 4 nemen de kinderen ook deel aan dit gesprek.

Informatieavonden
Ieder jaar organiseren we verschillende informatieavonden rondom bepaalde thema’s (zoals bijvoorbeeld de overstap naar de middelbare school, of het gebruik van sociale media). In verband met het Coronavirus vinden deze informatieavonden voorlopig digitaal plaats. We volgen hierin de landelijke richtlijnen volgen en hopen uiteraard dat we snel weer meer ‘echte’ bijeenkomsten kunnen organiseren.

Heeft u vragen?
Een goede relatie tussen school en ouders staat of valt met goede communicatie. Als u vragen, zorgen of opmerkingen heeft, laat het dan weten! We horen het graag. U kunt telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar de directeur Mette de Koning, middels directie.jcvanderwal@vechtstreekenvenen.nl