Op de J.C. van der Walschool werken we met een continurooster. De schooldag start voor alle leerlingen om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur. Vanaf 08:20 uur gaan de schooldeuren open. De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 kunnen in de klas afscheid nemen. Ouders van kinderen in hogere leerjaren nemen buiten afscheid. Eén dag per week zijn ook deze ouders welkom in het lokaal om daar afscheid te nemen van hun kind. Om 08:30 uur zit iedereen op zijn plek en beginnen de lessen.

In de pauzes wordt er, met de leerkracht, gegeten en gedronken en spelen de leerlingen buiten. De kinderen nemen zelf een zo veel mogelijk gezonde lunch mee. School stimuleert gezonde keuzes: de woensdag en vrijdag zijn fruitdagen, waarop de leerlingen in de eerste pauze bij hun drinken een stukje fruit eten.

Groep 1 en 2 worden aan het eind van de schooldag naar buiten begeleid door hun leerkracht, de andere leerlingen komen zelfstandig naar buiten. Wilt u spreken met een van de leerkrachten? Een korte mededeling kan in groep 1 en 2 ’s ochtends voor de les gedaan worden. Voor ouders van leerlingen in de andere groepen geldt, dat we graag ruimte maken voor een afspraak buiten schooltijd.

Leerlingen zijn vrij op studie- en administratiedagen. Dit kunnen hele of halve dagen zijn. De data waarop deze dagen gepland staan, kunt u terugvinden in onze jaaragenda.