Op de J.C. van der Walschool werken we met een continurooster. Dat betekent, met andere woorden, dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan. Ze blijven op school en eten hun lunch met de klas en hun groepsleerkracht. De dag start om 8:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren op en kunt u uw kind naar school brengen. In verband met het Coronavirus vragen wij ouders om afscheid te nemen bij het hek. De groepsleerkrachten van groep 0, groep 1 en groep 2 wachten buiten op het schoolplein op de kinderen. Gezamenlijk lopen zij naar binnen en uiterlijk 8:30 uur start de les.

In de pauzes wordt er in de klas gegeten en gedronken en spelen de leerlingen buiten. De kinderen nemen zelf een zo veel mogelijk gezonde lunch mee. Onze school stimuleert gezonde keuzes: de woensdag en vrijdag zijn fruitdagen, waarop de leerlingen in de eerste pauze bij hun drinken fruit eten.

De groepen 0, 1 en 2 worden aan het eind van de schooldag naar buiten begeleid door hun leerkracht, de andere leerlingen komen zelfstandig naar buiten. Wilt u even contact met een van de leerkrachten? Een korte mededeling kan in groep 1 en 2 ’s ochtends voor de les gedaan worden. Ouders van leerlingen in de andere groepen kunnen een berichtje sturen via mail of Parro. Daarnaast maken we graag ruimte voor een afspraak buiten schooltijd.

Alle leerlingen zijn vrij op studie- en administratiedagen. Dit kunnen hele of halve dagen zijn. De data waarop deze dagen gepland staan, kunt u terugvinden in onze jaarkalender.