De naam van onze school
De naam van onze school is belangrijk voor ons. We dragen hem al lang en hechten waarde aan de betekenis ervan. We stellen u dan ook graag voor aan de man naar wie onze school vernoemd is.

De heer J.C. van der Wal was ambassadeur van het christelijk onderwijs in Maarssen en heeft zich hier meer dan 37 jaar voor ingezet. Hij is hiervoor onderscheiden met een gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van der Wal was een bijzondere man: hij was goed in het sluiten van compromissen, streefde altijd harmonie na en had oog en oor voor de ander. Hij was een bruggenbouwer, die eenheid tussen mensen wist te bevorderen. Ontstond er een probleem? Dan wilde hij samen nadenken over een oplossing. Ook bij tegenwind hield hij koers. We dragen zijn naam met trots.

Hoge onderwijskwaliteit met rust en structuur
We hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs. In onze school is rust en structuur van groot belang. De doorgaande lijn in regels binnen de school helpt hierbij. We vinden het belangrijk onze leerlingen een duidelijk herkenbare structuur te bieden in de lessen. We hebben hierbij oog voor individuele verschillen en verzorgen zo veel mogelijk onderwijs op maat. Dat betekent dat we lesmateriaal aanbieden passend bij het niveau van de leerling en dat we variëren in manieren van werken. In ons onderwijs stimuleren wij zelfstandigheid al vanaf de kleutergroep.

Samenwerken in het belang van de leerling
De J.C. van der Walschool is een warme school. Voor onze leerlingen en ouders willen we een geborgen basis bieden, waarin de kinderen centraal staan en waarin we oog en oor hebben voor hun ouders. We werken dus samen en nemen ouders mee in het leerproces van hun kind. Zo bieden we onze leerlingen de beste kansen zich optimaal te ontwikkelen. Als het nodig is bieden we extra ondersteuning. We signaleren vroegtijdig en gaan zo veel mogelijk uit van een preventieve aanpak. Wanneer een kind specifieke behoeften heeft op het gebied van leren of gedrag brengen wij deze behoeften in kaart en proberen we hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten in onze begeleiding.

Wij zijn een Vreedzame School!
Om onze leerlingen te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode Vreedzame School. De school en de klassen vormen een leefgemeenschap, waarin de leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Leerlingen krijgen een stem, nemen samen besluiten en lossen samen conflicten op. We leren verantwoordelijkheid te dragen voor ons eigen gedrag, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor het welzijn van anderen. Binnen de Vreedzame School werken we met mediatoren. Dit zijn leerlingen die helpen ruzies uit te praten, waarbij ze erop letten dat iedereen zijn kant van het verhaal kan laten horen. De mediatoren zoeken met de betrokkenen naar compromissen waar iedereen zich in kan vinden. De methode draagt bij aan de veilige sfeer op onze school, waarin we samen leren en samen leven. Wij en onze leerlingen zijn hier trots op!

Engels vanaf groep 1
Jonge kinderen zijn ontvankelijk voor het leren van taal. Ze hebben een grotere taalgevoeligheid dan op latere leeftijd en kunnen zich de taal op een speelse manier eigen maken. Onze keus voor het aanbieden van het vak Engels vanaf groep 1 is dan ook bewust. Met het ‘vroeg vreemdetalenonderwijs’ (vvto) willen we onze leerlingen een goede basis meegeven op het gebied van de Engelse taal en we doen dat met een methode die 100% Engelstalig is. De liedjes van Justin Bieber en Martin Garrix komen voorbij in de lessen en door te zingen, te dansen en te vertalen zijn de leerlingen heel actief bezig met het leren beheersen van de Engelse taal.  Deze manier van werken sluit perfect aan bij de belevingswereld van de leerlingen die hierdoor maximaal betrokken zijn bij de stof.