Op deze pagina delen we belangrijke documenten, naslagwerken en andere relevante informatie voor ouders en verzorgers van leerlingen van de J.C. van der Walschool. Heeft u naar aanleiding van de downloads op deze pagina vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

 

  1. Schoolplan2019-2023
  2. Schoolondersteuningprofiel SOP J.C. van der Walschool 2022 2023
  3. Inspectierapport 26 februari 2013
  4. Reglement MR
  5. klachtenregeling V+V
  6. Protocol Medisch Handelen